فایل word مطالعه تاثير جريان هاي نقدي آزاد بر رتبه افشاي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير جريان هاي نقدي آزاد بر رتبه افشاي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

جریان های نقدی آزاد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد, در واحدهای تجاری است. اصولا مدیران واحدهای تجاری که جریان نقد آزاد بالایی دارند, ممکن است در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که دارای جریانهای نقدی کمتری نسبت به سایر طرحها باشند. همچنین ممکن است در اینگونه شرکت ها با سرمایه گذاری بیش از حد مواجه شویم, از سوی دیگرکیفیت افشا یکی از مهمترین شاخص های اطلاعاتی برای سرمایه گذاران به حساب می آید که می تواند بیانگر چگونگی مدیریت بر منابع واحد تجاری باشد. لذا انتظار می رود که جریانهای نقدی آزاد بر رتبه افشا شرکتهایی که از هزینه نمایندگی رنج می برند اثر منفی داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تاثیر جریانهای نقدی آزاد بر رتبه افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بپردازد. برای این منظور تعداد178 شرکت در سال مالی 1392 به طور مقطعی مبنی بر رگرسیون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که, جریان های نقدی آزاد رابطه منفی و معناداری با متغیر رتبه افشا دارد. به عبارت دیگر وجود جریان های نقدی آزاد رتبه افشا شرکت ها را کاهش می دهد که ممکن است دلیل آن هزینه نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد باشد.

لینک کمکی