فایل word مشتري مداري, تعارض و نوآوري در واحدهاي فروش صنعت سيمان کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مشتري مداري, تعارض و نوآوري در واحدهاي فروش صنعت سيمان کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پیرامون اینکه آیا مشتری مداری سبب افزایش نوآوری می شود یا نه مباحثاتی وجود داشته است مضافاً اینکه مشتری مداری و مکانیزم های نوآوری همچنان مبهم باقی مانده است . این تحقیق با استفاده از نمونه ایی از 224 واحد فروش در شرکت های صنعت سیمان کشور به بررسی تاثیر مشتری مداری بر نوآوری از طریق سه نوع تعارض پرداخته است . مدل معادلات ساختاری نشان داده است که :مشتری مداری به طور مثبت با تعارض وظیفه و به طور منفی باتعارض فرآیند در ارتباط است . و همچنین, تعارض وظیفه با نوآوری به طور مثبت در ارتباط است درحالیکه تعارض فرآیندی و ارتباطی با نوآوری دارای رابطه منفی هستند. نتایج حاکی از آن است که مشتری مداری به واسطه افزایش تعارض مثبت و کاهش تعارض منفی بر نوآوری تاثیر گذار است.

لینک کمکی