فایل word بررسي استراتژيهاي مختلف در چرخه عمر برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي استراتژيهاي مختلف در چرخه عمر برند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدیریت اثربخش برند نیازمند دیدگاه استراتژیک بوده و نگاه بلند مدت به تصمیمات بازاریابی را می طلبد . موفقیت در مدیریت برند, نیازمند آگاهی از چگونگی اجرای استراتژی برند و نحوه ارتباط آن با مصرف کنندگان و نیز شناخت چگونگی پاسخ دهی مصرف کنندگان می باشد. شواهد حاکی از تغییر ماهیت برند در طی زمان هستند. رجوع به فرایندهایی که ماهیت آینده برندها و فعالیتهای برندها را شکل میدهند به مدیریت کمک میکند تا استراتژیهای بهتری برای رشد برند اتخاذ کند .از این رو لازم است تا مفهوم برند و فرایند ایجاد تصویر برندکاملتر درک شود تا پیشرفت و بهبود در برندحاصل گردد. مصرف کنندگان و مدیران همواره با اهداف در حال رشد در خصوص برند مواجه هستند.این مقاله در پی آن است تا دیدگاه مدیران و دیدگاه مصرف کنندگان در خصوص برند را به هم نزدیک سازد و در این راستا با بهره گیری از مدل ششمرحله ای گودیر ضمن تشریح تغییرات حاصله در ارزش گذاری برند توسط مصرف کنندگان و تغییرات حاصله در تصویر مشتریان از برند ,بر مبنای تئوری رفتار مصرف کننده و بررسی مراحل مختلف توسعه مفهوم برند , استراتژیهای موثری که در هر یک از مراحل به مدیران برند یاری می رسانند تا به جایگاه ممتاز یک برند در میان سایر برندها نایل شوند را ارایه میدهد.

لینک کمکی