فایل word بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت حاملهاي انرژي با استفاده از سيستمAIDS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت حاملهاي انرژي با استفاده از سيستمAIDS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروههای انرژی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. این پژوهش تلاش کرده است با استفاده از روشهای اقتصاد خرد, به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروههای مختلف انرژی بر رفاه خانوارها بپردازد. جهت تعیین توابع تقاضای انرژیها از سیستم تقاضای تقریبا مطلوب AIDS و روش تخمین رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) , براساس دادههای مصرف 7 گروه حاملهای انرژی طی سالهای 70- 1389 بهره گرفته شده است. در این پژوهش پس از محاسبه کششهای قیمتی ودرآمدی نسبت به محاسبهی شاخصهای رفاهی تغییرات جبرانی CV وتغییرات معادل EV در گروههای مختلف انرژی اقدام شده است.

لینک کمکی