فایل word بازاريابي صنعتي پايدار بر اساس اصول توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازاريابي صنعتي پايدار بر اساس اصول توسعه پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در ادبیات, بازاریابی صنعتی از بسیاری دیدگاه ها مطرح شده, اما از این دید که طرح ها در دراز مدت پایدار باشند, کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله, در کنار توجه روز افزون به توسعه پایدار, نیاز به الگوئی برای بررسی آن را ایجاد کرده است. در این پژوهش به منظور اطمینان از پایداری بازاریابی صنعتی, ابتدا بوسیله متدولوژی سیستم های نرم, مدل بازاریابی صنعتی در قالب یک مدلی ذهنی, منسجم گردید. این مدل دارای دو فعالیت پایش و کنترل است که بواسطه آن ها, و در قالب یک متدولوژی, تطابق طرح های بازاریابی صنعتی با اصول پایداری, بررسی و تعیین می گردد. در تعیین این تطابق, دو روش کارت امتیازی متوازن و متدولوژی سیستم های نرم پیشنهاد و بررسی شد و درنهایت, متدولوژی سیستم های نرم برگزیده شده است. در نهایت, اعتبار متدولوژی پیشنهادی, با تحلیل یک مطالعه موردی, ارزیابی شده است.

لینک کمکی