فایل word اولويت بندي استراتژيهاي مديريت کيفيت در شرکت شهدگستران نوين با رويکرد تحليل سلسلهمراتبي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اولويت بندي استراتژيهاي مديريت کيفيت در شرکت شهدگستران نوين با رويکرد تحليل سلسلهمراتبي فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی استراتژیهای تاثیرگذار بر افزایش کیفیت محصولات شرکت شهدگستران نوین در جامعه ای متشکل از چهار نفر از مدیران و سرپرست تولید کارخانه صورت گرفت. پس از مروری بر نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدها و مطالعه ی منابع معتبر در این زمینه, هشت استراتژی شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت انتقال نظرات مشتریان(TCF ), استفاده مستمر از دانش افراد ( UHK ) و مدیریت مستمر سیستم کیفیت ( MQS ) به عنوان مهمترین استراتژیها برگزیده شدند

لینک کمکی