فایل word ارزيابي سازمان ملل و ساير اقدامات متقابل در برابر پولشويي و تأمين مالي تروريسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي سازمان ملل و ساير اقدامات متقابل در برابر پولشويي و تأمين مالي تروريسم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف تحقیق ارزیابی چالشهای اصلی موجود در مهار کردن و سایر اقدامات متقابل ضدپولشویی و توجه خاص به تمرکز سازمان ملل در مقابله با تأمین مالی تروریسم است. با توجه به سایر اقدامات متقابل ضدپولشویی, تحقیق به ارزیابی وضعیت قانونی ابزارهای موجود پرداخت و در مورد دلایل احتمالی این که چرا اجرا کردن آن ابزارها آسان است به صورت مختصر توضیح داده است. تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل سازمان ملل و سایر اقدامات متقابل ضدپولشویی اشاره دارد که با دقت به ارزیابی این نگاه پرداخته است که چگونه آن اقدامات در سرتاسر دنیا اجرا شده است. در حالی که جهان تحت یک الزام برای اجرای اقدامات متقابل ضدپولشویی سازمان ملل مانند معاهدات بین المللی و ابزارهای قانونی هستند, بانکها به عنوان عاملان غیر دولتی از بعضی راههای گریز در قانون سو استفاده کردهاند تا با آن ها جولان بدهند. این کارکارآیی اقدامات متقابل کلی ضدپولشویی را کاهش داده است. یافتههای تحقیق نشان می دهد که قوانین جهانی ضد پولشویی اغلب توسط این واقعیت که در عرصه حقوق بین الملل اجرا میشوند کمرنگ میشوند. قانون بین المللی خود را در داخل ایالات عضوی مستقل نشان می دهد که دارای عقاید خاص خود است. در صورت وجود تعارض, علایق خاص ملی غالب خواهند شد. اما دوباره پولشویی یک جنایت فرصت طلبانه است زیرا باعث تولید همکاری و بیگانگی به صورت دو گانه خواهد شد و پاسخ ایالات منفرد اغلب بستگی به این دارد که چگونه توسط آن تحت تأثیر قرار گیرند. این که فرض کنیم انجام دادن کارها در عرصه حقوق بین الملل به اندازه ای که تصور می شود آسان است, اشتباه می باشد. این مقاله بر اساس متون اخیر موجود در مورد اجرای اقدامات متقابل سازمان ملل و سایر اقدامات متقابل ضدپولشویی در جهان تجزیه وتحلیل و ارزیابی شده است.

لینک کمکی