فایل word ارزيابي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر عملکرد شرکت هاي فعال در بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر عملکرد شرکت هاي فعال در بورس تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهم ترین تصمیم های مالی شرکت می باشد . مدیریت بهینه ی سرمایه در گردش موجب افزایش ارزش شرکت خواهد گردید . هدف اصلی این پژوهش , ارزیابی رابطه ی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت می باشد .برای سنجش علکرد شرکت در این پژوهش از نسبت های بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE ), نرخ بازده دارایی ها ( ROA) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت P/B استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده حقوق صاحبان سهام , مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده دارایی ها و مدیریت سرمایه در گردش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد

لینک کمکی