فایل word ارائه مدلي ترکيبي براي انتخاب استراتژي توليد ناب به منظور افزايش بهرهوري در شرکتماشين سازي اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدلي ترکيبي براي انتخاب استراتژي توليد ناب به منظور افزايش بهرهوري در شرکتماشين سازي اراک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق ارائه مدلی ترکیبی برای انتخاب استراتژی تولید ناب به منظور افزایش بهره وری در شرکت ماشین سازی اراک میباشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی– ریاضی انجام شد . جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان ماشین سازی اراک میباشد.با توجه به اینکه در جهت شناسایی استراتژی هاتولید و معیارهای عملکرد تولید ناب, مصاحبه با کارشناسان وافراد متخصص , گروه خبرگان در این پژوهش شامل 10 نفر کارشناسان می باشند. در بیان روش تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به معرفی روش و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) فازی همچنین مبانی تئوری آن. و روشپرومته و مبانی تئوری آن پرداخته شده است. برای تعیین میزان تأثیر هر یک از معیارهای اصلی پرسشنامه ای طراحی و توزیع گردید, که در آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی, وزن هر یک از معیارهای اندازه گیری عملکرد تولید ناب بدست آورده شده است. نتایج حاکی از آن می باشد که معیارهای موثر در انتخاب استراتژی های تولید ناب معیارهای چون زمان عبور کاهش , موجودی بهینه سازی, مسافت حرکت قطعه کاهش, انعطاف ارتقا, ارتقا سطح کارخانها, سطح سالن تولید, پیشنهادات و خلاقیت های کارکنان و پیشنهادات و خلاقیت های کارکنان می باشد و از سوی دیگر بهترین استراتژی تولید ناب برای واحد مورد بررسی استراتژی ایجاد سیستم اطلاعاتی فروشندگان و خریداران می باشد.

لینک کمکی