فایل word ارائه مدل مفهومي به منظور بررسي رابطه تصوير ذهني کشور مبدا و کيفيت رابطه بر تصوير برند با درنظر گرفتن نقش واسطهگري ارزش نام تجاري(برند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل مفهومي به منظور بررسي رابطه تصوير ذهني کشور مبدا و کيفيت رابطه بر تصوير برند با درنظر گرفتن نقش واسطهگري ارزش نام تجاري(برند) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه مفهوم نام تجاری همه چیزهایی را که محصول یا خدمت ارائه میکند از جمله اینکه چگونه احساس و فکر مصرف کننده را شکل میدهد, شامل میشود. ارزش ویژه برند یک شرکت ناشی از ادراکی است که مصرفکنندگان از آن برند دارند. بسیاری از شرکتها به دنبال جلب توجه و نظر مشتریان خود هستند. یکی از راههای تحقق این هدف ایجاد تمایز است. سهولت تقلب و مشکل بودن رسیدن به مزیت رقابتی پایدار, تمایز را به یکی از اولویتهای کلیدی شرکتهای امروزی تبدیل نموده است. بطورکلی شرکتها میتوانند محصولاتشان را با تمرکز بر ویژگیهای فیزیکی(مزه, طرح و تناسب) و غیرفیزیکی(قیمت , برند و کشور مبدأ) از رقبا متمایز سازند. امروزه برند به معیار ارزیابی شرکتها از سوی مشتریان تبدیل شده است. در عصر جهانی سازی نامهای تجاری جذاب و مثبت, موفقیت در مقیاس جهانی را تضمین می- کند. تصویر ذهنی کشور تولیدکننده و مالک نام تجاری اهمیت بالایی در ادراک رفتار مصرفکنندگان دارد. چرا که ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت وجود ندارد, بلکه ارزش واقعی در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد و برند است که این ارزش را در ذهن آنها تداعی میکند. لذا هدف از این مقاله, بررسی ارزش نام تجاری(برند) به عنوان نقش واسط بر تصویر برند میباشد, به طوری که تصویر کشور مبدا و کیفیت رابطه به عنوان عوامل تاثیر گذار بر ارزش نام تجاری بررسی میشوند

لینک کمکی