فایل word مديريت بحران سيلاب و بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از سيلاب رودخانه اله در شهرستان رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت بحران سيلاب و بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از سيلاب رودخانه اله در شهرستان رامهرمز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تجربیات جهانی بیانگر آن است که کنترل سیلاب و به صفر رساندن خسارت و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از سیلاب غیرقابل حصول است. با این حال این موضوع نافی برنامه ریزی برای کاستن اثرات زیان بار سیل نبوده و ایجاد تمهیدات خاص قبل از وقوع سیلاب و یا حتی در زمان وقوع و بعد از سیلاب می تواند تا حد زیادی شدت خسارات وارده را کاهش دهد. در این مطالعه با شناسایی محدوده مورد مطالعه, راه های کنترل سیلاب, اثرات زیست محیطی ناشی از سیلاب تلاش شده است راهکارها و تدابیر لازم در خصوص کاهش خسارات جانی و مالی دوین شود. لذا مسئولین محلی لازم است با توجه به اینکه هنگام وقوع سیل, روستاها بیشتر در معرض آسیب قرار دارند, از توان دهیارها و ظرفیت های محلی برای کنترل سیلاب در ساختار مدیریت بحران استفاده نمایند. بدین صورت که تمام یا بخشی از مسئولیت نظارت بر فعالیت مدیریت بحران در روستاها به دهیاران با عنوان مدیر بحران روستا تفویض گردد.

لینک کمکی