فایل word تحليل کفايت سازه آبروهاي قوطي شکل نطريه 83 براي شرايط لرزه خيزي استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل کفايت سازه آبروهاي قوطي شکل نطريه 83 براي شرايط لرزه خيزي استان بوشهر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

آبروهای قوطی شکل به صورت نقشه های تیپ در نشریه 83 سازمان مدیریت و برنامه ریزی معرفی شده اند. کاربرد این سازه ها بالاخص در مناطقی مانند بوشهر با شرایط لرزه خیزی خاص لزوم بررسی قابلیت اطمینان آن در برابر شتاب زلزله را مشخص می سازد. روش تحلیل در این مطالعه به صورت خطی بوده و رفتار سازه بر اساس تئوری الاستیته تعیین شده است. سازه در حالت استاتیک تحلیل و نتایج با آنالیز دینامیکی کنترل شده است تا کفایت سازه در مقابل شتاب زلزله منطقه تضمین گردد. مقطع آبرو قوطی شکل همسطح با دهانه 2 متر مدل سازی و خروجی تحلیل بیانگر کفایت بتن با عیار 300 می باشد. با توجه به کم بودن میزان لنگر خمشی وارده بر سازه و نیز از آنجاییکه طراحی بر اساس آرماتور حداقل صورت گرفته است, می توان ضخامت باکس بتنی را به 20 سانتیمتر و یا 15 سانتیمتر کاهش داد.

لینک کمکی