فایل word تأثيرآتش در خرابي پيش رونده سازه فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثيرآتش در خرابي پيش رونده سازه فولادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ساختمان ها برای بارگذاری نظیر آتشسوزی واز این قبیل بارها طراحی نمیشود .ب نابراین زمانی که ساختمانها در معرض چنین بارهایی قرار می گیرند, ممکن است متحمل آسیب های بزرگی شوند آتش سوزی ناشی از اتصالات فنی یکی ازآسیب های بسیار متدوال پس از وقوع زلزله است, در این مطالعه اثر حرارت در خرابی پیشرونده سازه های فولادی قاب خمشی به صورت سه بعدی و با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی درنرم افزارsap2000 مورد بررسی قرار گرفته است. سازه مورد نظر در تحت اثر سه زلزله قرار گرفته, سپس آتش سوزی تحت سناریوهای متفاوت بررسی شد. نتایج نشان می دهد در صورتی که خرابیدر قسمت کناری سازه باشد خرابی گسترده است و درصورتی که خرابی در قسمت میانی باشد بازتوزیع بهتری صورت می گیرد و از گسترش خرابیجلوگیری می کنند, و همچنین تحمل عضو در برابر آتش سوزی افزایش می یابد.

لینک کمکی