فایل word پايدارسازي ترانشه ناشي از احداث راه به روش ميخ کوبي- مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پايدارسازي ترانشه ناشي از احداث راه به روش ميخ کوبي- مطالعه موردي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش مسئله پایدارسازی ترانشه ناشی از احداث گذرگاه شهری در یکی از بزرگراه های شهر تهران به روش میخ کوبی با پوسته گابیونی و با استفاده از نرم افزار اجزای محدود PLAXIS مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل ها و بررسی گزینه های گوناگون برای این گذرگاه در دو حالت خاکبرداری دیواره های مسیر با زوایای 60 و 80 درجه و مطابق با توصیه های مؤسسه FHWA انجام گردید. نتایج تحلیل ها در حالت طبیعی (قبل از اجرای طرح بهسازی) نشان داد که ضرایب اطمینان پایداری در برابر لغزش برای هر دو زاویه خاکبرداری کمتر از یک است و احتمال وقوع لغزش در دیواره ها وجود دارد. سپس در مرحله بعد, در هر حالت با بررسی گزینه های گوناگون, نحوه کاربرد مدلسازی عددی مسلح سازی تراشه خاکی به روش میخ کوبی, جهت انجام طراحی بهینه و رسیدن به حداقل ضریب اطمینان پایداری ارائه گردید.

لینک کمکی