فایل word شبيه سازي CFDجذب دي اکسيد کربن از CO2/CH4 با حلال هاي آلکانول آميني ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيه سازي CFDجذب دي اکسيد کربن از CO2/CH4 با حلال هاي آلکانول آميني ترکيبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ملي مهندسي فرآيند, پالايش و پتروشيمي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش, شبیه سازی جذب دی اکسید کربن از مخلوط گازی CO2/CH4 توسط ترکیب آمین های مونواتانول آمین2- آمینو- 2- متیل- 1- پروپانول (MEA+AMP) و دی اتانول آمین2- آمینو- 2- متیل- 1- پروپانول (DEA+AMP) در تماس دهنده ی غشائی الیاف توخالی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل, غشا کاملاً مرطوب در نظر گرفته شده است. شبیه سازی فرآیند انتقال جرم جذب گاز بر اساس آنالیز المان محدود توسط نرم افزار کامسول برای به دست آوردن توزیع غلظت دی اکسید کربن انجام شده است. برای جذب در ترکیب آمین ها, ترکیب آمین (MEA+AMP) عملکرد بهتری داشته است و با افزایش میزان MEA یا DEA, میزان جذب افزایش یافته است نتایج شبیه سازی نشان می دهد که میزان جذب دی اکسید کربن با افزایش دبی جریان مایع و تعداد الیاف ها افزایش می یابد. مدل ارائه شده توافق خوبی را با نتایج تجربی برای بازدهی دی اکسید کربن در مقادیر مختلف شدت جریان مایع نشان داده است.

لینک کمکی