فایل word ساخت و تعيين مشخصات غشا ماتريس مخلوط پلي سولفون / نانو سيليکا براي جداسازي گازها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ساخت و تعيين مشخصات غشا ماتريس مخلوط پلي سولفون / نانو سيليکا براي جداسازي گازها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ملي مهندسي فرآيند, پالايش و پتروشيمي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مطالعه غشا ماتریس مخلوط از پلیمر پلی سولفون و ذرات نانوسیلیکا تهیه شد و خواص جداسازی گاز در آن بررسی گردید. غلظت پلیمر در محلول های تهیه شده 15درصد وزنی و غلظت ذرات نانو سیلیکا صفر, 5, 10 و 20 درصد وزنی انتخاب گردید. تراوایی غشا های ماتریس مخلوط در مقابل گازهای خالص N2, Ar, CH4 و H2 اندازه گیری گردید و گزینش پذیری H2 / CH4, H2 / Ar و H2 / N2 در فشار 6 بار و دما ی محیط بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش درصد نانو سیلیکا به طور قابل توجهی تراوایی گاز در غشا های پلی سولفون افزایش یافته و گزینش پذیری ابتدا افزایش و پس کاهش می یابد. غشا ها با استفاده از آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA), میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که غشا های ماتریس مخلوط خواص پایداری حرارتی بالاتری نسبت غشا پلیمری خالص دارند و همچنین عکس های SEM وجود توزیع نسبتاً یکنواخت نانو ذرات سیلیکا در ماتریس پلیمر را نشان داد.

لینک کمکی