فایل word بررسي دلايل ريشهاي پارگي تيوب ديگ بخار پالايشگاه هفتم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي دلايل ريشهاي پارگي تيوب ديگ بخار پالايشگاه هفتم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ملي مهندسي فرآيند, پالايش و پتروشيمي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی دلایل ریشه ای پارگی تیوب (Tube Failure) ردیف ششم از ستون چهارم از تیوب های پایین آورنده آب (Down comer) از بویلر اول فازهای 17 و 18 پارس جنوبی, پرداخته است.فازهای 17 و 18 گاز پارس جنوبی دارای شش بویلر فشار قوی از نوع Water Tube و مدل نوع D-type با میزان تولید بخار 160 تن بر ساعت و فشار 44 بار می باشد که بویلرهای اول و دوم, قابلیت استارت توسط گازوئیل را توسط یک برنر نیز دارند. دیگ بخار شماره یک پالایشگاه هفتم که در مراحل راه اندازی با شرایط عدم تزریق مواد شیمیایی مورد نیاز جهت اکسیژن زدایی و تنظیم میزان pH, عدم در سرویس بودن سیستم هوا زدا (Dearator) جهت جداسازی اکسیژن از آب ورودی بویلر, برای چندمین مرتبه استارت شده, که دچار پارگی یکی از تیوب های پایین آورنده آب گردید. این پارگی در نزدیکی محل اتصال تیوب به بدنه درام آب رخ داده است. عوامل اصلی پارگی تیوب در دیگ های بخار بطور کلی به شش گروه اصلی, که این شش گروه به بیست و دو عامل اولیه بستگی دارد, تقسیم بندی می شوند. این عوامل مدل اساسی پارگی تیوب ها در بویلر ها می باشند. ابتدا بررسی نتایج آزمایشات از کیفیت آب بویلر انجام شد و سپس با مطالعات موردی و تطبیق شکل و نوع پارگی تیوب و شرایط بویلر و کیفیت آب با شش عامل اصلی و بیست و دو عامل اولیه که در کتاب های معتبر از جمله کتاب نالکو آمده است, نتیجه حاصل این شد که عامل پارگی تیوب بویلر اول پالایشگاه هفتم خستگی خوردگی(Fatigue Corrosion) می باشد. خوردگی خستگی عمومأ در نقاطی که اتصال وجود داشته و مستعد شکنندگی است, رخ می دهد. وجود تنش حرارتی, تنش فشاری, pH کم آب و وجود نقاط اکسیده شده از عوامل اصلی ایجاد خوردگی خستگی می باشند. بررسی دلایل ریشه ای این اتفاق منتج به ارائه دستورالعملی جهت پایش شرایط و نگهداری و بهره برداری مناسب از دیگ های بخار برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه در راستای تداوم تولید پایدار گردید.

لینک کمکی