فایل word بررسي جاذبهاي غربال مولکولي 13X در صنعت گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جاذبهاي غربال مولکولي 13X در صنعت گاز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ملي مهندسي فرآيند, پالايش و پتروشيمي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق, بررسی و امکان سنجی استفاده جاذبهای غربال مولکولی (مولکولارسیو) نوع 13X در صنعت نفت و گاز و نیز روش ساخت آن در کشور میباشد. مولکولارسیو 13X مصرفی در کشور اغلب از محصولات شرکت زئوخم آلمان بوده و متاسفانه تولید داخلی در کشور وجود ندارد. مولکولارسیو 13X که از خانواده ی رئولیت ها می باشد, برای جذب مرکاپتانها (RSH) از خوراک گازی و پیش از ارسال گاز به خط لوله سراسری, استفاده میشود. پالایشگاههای گازی پس از فرایندهای شیرینسازی و نمزدایی, با مشکل وجود مرکاپتان ها در گاز مواجهاند. امروزه دو فرایند جداسازی توسط محلول کاستیک (NaOH) و دیگری جذب سطحی توسط مولکولارسیو جاذب برای جداسازی مرکاپتان ها از خوراک گاز مورد استفاده قرار می گیرند. در فرایند جذب مولکولارسیو, ترکیبات مرکاپتان براساس اندازه و قطبیت آنها درون حفرههای جاذب قرار گرفته و در طول فرایند جذب, گاز عاری از مرکاپتان از بسترهای جاذب خارج و پس از مدت مشخصی, بستر دیگری در سرویس قرار داده میشود. بستر اولیه در حالت احیا قرار گرفته و ترکیبات به دام افتاده, توسط گاز گرم احیا شده و از مولکولارسیوها جدا میشوند. سادگی فرایند, عدم پیچیدگی دستگاه ها و تجهیزات, مصرف انرژی کمتر و عدم تولید محصولات جانبی سمی و مخرب, از مزایای اصلی و مهم فرایند جذب مرکاپتان توسط مولکولارسیو, نسبت به فرایند جذب با کاستیک می باشند.

لینک کمکی