فایل word بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند تفکيک اجزاي گاز طبيعي با استفاده از جاذب Lean Oil

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند تفکيک اجزاي گاز طبيعي با استفاده از جاذب Lean Oil :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ملي مهندسي فرآيند, پالايش و پتروشيمي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه فرایند های مایع سازی گاز طبیعی از افزایش چشمگیری به دلیل امنیت و نیز بالا بودن ارزش افزوده محصولات برخوردار هستند. یکی از روش های جداسازی اجزای گاز طبیعی و سپس ذخیره نمودن آنها به صورت مایع استفاده از حلال است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Hysis فرایند تفکیک و مایع سازی گاز طبیعی با استفاده از حلال مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای نظیر تغییر دما, ترکیب حلال مورد استفاده و جریان جانبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاهش دما سبب بهبود کیفیت پروپان خروجی می گردد. هم چنین حلال با ترکیب سنگین می تواند تا بیش از 3/6 درصد میزان جذب اتان را بهبود بخشد. جریان جانبی نیز یکی از روش هایی است که می تواند سبب بهبود کیفیت محصولات گردد, به طوری که در مدل مورد مطالعه با ایجاد جریان جانبی کیفیت بوتان تا بیش از 94 درصد و پروپان تا بیش از 97 درصد افزایش می یابد.

لینک کمکی