فایل word اثر غلظت پليمر بر عملکرد غشا هاي ماتريس مخلوط پلي سولفون/ نانو سيليکا براي جداسازي گازها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر غلظت پليمر بر عملکرد غشا هاي ماتريس مخلوط پلي سولفون/ نانو سيليکا براي جداسازي گازها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ملي مهندسي فرآيند, پالايش و پتروشيمي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مطالعه, اثر غلظت پلیمر بر رفتار غشا ماتریس مخلوط پلی سولفون / نانو سیلیکا برای جداسازی گازها بررسی شده است. سه غلظت متفاوت پلی سولفون در محلول ریخته گری (5, 10 و 15 درصد وزنی( و چهار غلظت مختلف نانو سیلیکا (صفر, 5, 10 و 20 درصد وزنی براساس وزن پلیمر) مورد بررسی قرار گرفته است. تراوایی گازهای خالص N2, Ar, CH4 و H2 در غشا های تهیه شده در فشار خوراک 6 بار و دمای آزمایشگاهی بدست آمد. اثر غلظت پلیمر بر تراوایی و دانسیته غشا های ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت پلیمر, دانسیته غشا افزایش یافته و به دلیل کاهش حجم آزاد ماتریس پلیمر, تراوایی کاهش می یابد. تصاویر SEM گرفته شده از سطح این غشا ها نشان داد که با افزایش غلظت پلیمر سطح غشا صاف و هموارتر شده ولی با افزایش درصد نانو سیلیکا تجمعات ذرات در سطح و سطح مقطع غشا ها مشاهده گردید که نشان دهنده ی کلوخه شدن ذرات در درصدهای بالای نانو ذرات میباشد.

لینک کمکی