فایل word مدل سازي ترموهيدروليکي مبدل بخار OTSG با استفاده از کدTHERMIT_UTSG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي ترموهيدروليکي مبدل بخار OTSG با استفاده از کدTHERMIT_UTSG :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مبدل بخار از لحاظ ایمنی در یک راکتور نقش مهمی را ایفا نموده و به عنوان مبدل حرارتی بین سیکل اولیه وسیکل ثانویه عمل می کند. جهت آنالیز حالت پایدار و گذرای یک مبدل بخار داشتن یک مدل ترموهیدرولیکی مطمئن از مبدل بخار ضروری است. کد (U_TUBE STEAM GENERATOR)THERMIT-UTSGبه طور گسترده جهت محاسبات ترموهیدرولیکی مبدل های بخار عمودی در حالت پایدار و گذرا استفاده می شود. در این پروژه به آنالیز و بررسی مبدل بخار OTSG (ONCE TROUGH STEAM GENERATOR) با استفاده از کد THERMIT-UTSG پرداخته میشود و همین طور با نتایج موجود مقایسه می گردد تا بتوان صحت مدل سازی را اثبات نمود. با توجه به اینکه این کد جهت مدل سازی مولدهای بخار با لوله های یو شکل می باشد, نگارندگان با تغییرات در هندسه و نوع مش بندی این کد را جهت مدل سازی مبدل بخار OTSG استفاده نمودند که امر جدید و قابل بحثی می باشد. با توجه به اینکه مدل سازی مبدل بخار توسط کد مذکور تا به حال در ایران انجام نشده, اثبات و صحت مدل سازی بسیار حائز اهمیت است و باعث پیشرفت و ساده سازی کار در جهت مدل سازی مبدل بخار چه از نظر هزینه و چه از نظر زمان می باشد.

لینک کمکی