فایل word بررسي عملکرد حرارتي و هيدروليکي بستر سيال با هندسه مخروطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد حرارتي و هيدروليکي بستر سيال با هندسه مخروطي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه بستر های سیال و کاربرد های وسیع و قابل توجهی در صنعت بخصوص در صنایع شیمیایی و پتروشیمی, صنایع غذایی, بیوتکنولوژی و منجله خشک کن های مواد غذایی پیدا نموده اند. انتقال حرارت این بسترها در محیط چند فازی و همینطور رفتار هیدرودینامیکی این بسترها از نقطه نظر مصرف بهینه انرژزی مورد توجه است بدلیل رفتار پیچیده این بستر ها بیشتر مطالعات در این زمینه به صورت تجربی می باشد. اما مطالعات CFD روش مفیدی برای آنالیز رفتار جریان سیال و در این هندسه ها می باشد. درمطالعه حاضر هم روش آزمایشگاهی و هم شبیه سازی CFD برای بررسی تاثیر سرعت گاز, زاویه بستر و ارتفاع بستر بر روی هیدرودینامیک بستر سیال مخروطی مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا روش شبیه سازی CFD با نتایج عملی در تحقیقات پیشین اعتبار سنجی شده است. سپس نتایج عملی در دستگاه ساخته شده به صورت کامل با شبیه-سازی CFD مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر سرعت گاز ورودی, زاویه بستر و میزان ذرات اولیه بارگذاری شده در رفتار هیدرودینامیک بستر سیال مخروطی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نهایتا در فاز بعدی نیز پردازش تصویر برای مقایسه توزیع ذرات جامد درون بستر با استفاده از نتایج عملی و شبیه سازی CFD انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش زاویه بستر توزیع ذرات درون بستر بهتر می شود. در شرایط مشابه ای ارتفاع بستر کاهش کمی پیدا می کند. همچنین با افزایش ارتفاع اولیه بستر افت فشار بیشتری مشاهده شد. به عنوان مثال در سرعت گاز ورودی برابر با 35/6 متر بر ثانیه و زاویه مخروطی 5 درجه با افزایش ارتفاع بستر از 3 به 7 سانتیمتر یک افزایش افت فشاری را در حدود 100درصدی خواهیم داشت. علاوه بر این سرعت گاز ورودی به صورت معکوس برافت فشار در بستر تاثیر می گذارد.

لینک کمکی