فایل word بررسي تاثير فاکتور دما بر روي برنامه ريزي فرايند کک زدايي مبدلهاي خط انتقال (TLE)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير فاکتور دما بر روي برنامه ريزي فرايند کک زدايي مبدلهاي خط انتقال (TLE) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

محصولات الفینی نظیر اتیلن و پروپیلن از شکست حرارتی هیدروکربن های گازی یا مایع, تولید می شوند. این فرایند شامل حرارت دهی هیدروکربن ها در کویل های تابشی کوره تا دمای حدود 800 درجه سانتیگراد و سپس سرد کردن ناگهانی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه تا دمای حدود 650 درجه سانتیگراد می باشد. این فرایند سرد کردن ناگهانی در مبدل های خط انتقال (TLE) صورت می پذیرد.تشکیل و رسوب گذاری کک در کوره های شکست صنایع اتیلنی, فرایندی اجتناب ناپذیر بوده و همچنان به عنوان یکی از معضلات بهره برداری و سرویس این گونه تجهیزات به شمار می رود. از آنجا که تشکیل و رسوب گذاری کک, زمان کارکرد موثر کوره را تحت تاثیر قرار می دهد, عملاً زمان خروج از سرویس این کوره ها تابعی از میزان و شرایط کک تشکیل شده در کویل های تابشی و مبدل های خط انتقال (TLE) پایین دستی آن می باشد. در مقیاس صنعتی, ضخامت سنجی کک رسوب گذاری شده در دیواره های مبدل TLE, از طریق روش های تجربی دشوار و تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد, با این وجود, از آنجا که تجمع کک در این تجهیزات, تاثیر به سزایی در دمای خروجی مبدل دارد, این دما به صورت غیر مستقیم بیانگر خصوصیات کک تشکیل شده در مبدل است. بنابراین دمای خروجی مبدل TLE به عنوان یک فاکتور تاثیر گذار در برنامه ریزی و زمان بندی خروج کوره از سرویس به منظور کک زدایی تجهیز شناخته می شود.این مقاله در فاز نخست به بررسی اجمالی پدیده ی کک و مکانیزم های تشکیل آن پرداخته و سپس در فاز دوم, دمای خروجی مبدل TLE, بر اساس یک تحلیل عددی, تئوری و با کمک مدلی پارامتریک تعیین و در نهایت با مقایسه ی نتایج پارامتریک با داده های برداشت شده از پتروشیمی امیرکبیر به ارائه ی ضریب تصحیحی در راستای پیش بینی دمای خروجی TLE پرداخته می-شود.

لینک کمکی