فایل word بررسي تاثير انتقال جرم بر شبيه سازي عملکرد و پيش بيني آلايندهها در موتور HCCI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير انتقال جرم بر شبيه سازي عملکرد و پيش بيني آلايندهها در موتور HCCI :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر انتقال جرم بر عملکرد و آلاینده های موتورهای HCCI است. برای نیل به هدف مذکور از یک مدل چند منطقه ای که قبلا صحت نتایج آن سنجیده شده است استفاده شده است. در مدل چند منطقه ای, محفظه احتراق به چند منطقه با دما و حجم مشخص تقسیم شده و از یک زیر مدل برای محاسبه انتقال جرم بین نواحی استفاده شده است. مدل چند منطقه ای شامل چهار نوع منطقه است که عبارتند از: منطقه هسته که همان منطقه وسط محفظه احتراق می باشد. مناطق میانی اطراف هسته. منطقه لایه مرزی و منطقه درزها. از دو سوخت متان و هپتان نرمال به عنوان سوخت مورد استفاده موتور استفاده شده و تاثیر انتقال جرم بر پیش بینی آلاینده ها در هر دو سوخت بررسی شده است. استفاده از زیر مدل انتقال جرم سبب می شود تا ذرات گوناگون در حین فرایندهای تراکم و احتراق از منطقه هسته و مناطق میانی خارج شده و به منطقه لایه مرزی و سپس منطقه درزها رانده شوند. این ذرات در حین فرایند انبساط مناطق مذکور را ترک کرده و به مناطق پیشین بازمیگردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از زیر مدل انتقال جرم سبب افزایش دقت مدل در پیش بینی آلایندهایی چون گاز مونوکسیدکربن و هیدروکربن های نسوخته می شود. علاوه بر این انتقال جرم می تواند سبب بهبود نتایج مدل در پیش بینی زمان آغاز احتراق و فشار داخل محفظه احتراق شود

لینک کمکی