فایل word آناليز انتقال حرارت سيال غير نيوتني با استفاده از مدل سازي رياضي و شبيه سازيCFD در مبدل حرارتي دو لولهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آناليز انتقال حرارت سيال غير نيوتني با استفاده از مدل سازي رياضي و شبيه سازيCFD در مبدل حرارتي دو لولهاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آنالیز انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی با استفاده از مدل سازی ریاضی و شبیه سازی CFD در مبدل حرارتی دو لوله ای برای هر دو جریان همسو و ناهمسو انجام گرفته است. انتقال حرارت سیالات ویسکوز در جریان آرام فرآیندی است که همواره با آن روبرو می شویم. سیالات مورد نظر نیوتنی یا غیر نیوتنی می باشند. ویژگی برجسته بسیاری از سیالات ویسکوز این است که ویژگی های رئولوژیکی آنها نسبت به درجه حرارت بسیار حساس می باشند. مقاله حاضر برای بررسی انجام انتقال حرارت به هر دو صورت هم جهت و غیر هم جهت با به دست آوردن عدد ناسلت در محدوده وسیعی از عدد گراتز در غلظت های متفاوتی از سیال غیر نیوتنی عامل توسط آنالیز CFD انجام شده است

لینک کمکی