فایل word يک فيلتر Gm-C چند منظوره مد جريان توان پايين و اجراي همزمان پاسخ هاي فيلتري تنظيم پذيري مجزاي ضريب کيفيت از فرکانس مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک فيلتر Gm-C چند منظوره مد جريان توان پايين و اجراي همزمان پاسخ هاي فيلتري تنظيم پذيري مجزاي ضريب کيفيت از فرکانس مرکزي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یک فیلتر Gm-C چند منظوره مد جریان در این مقاله پیشنهاد شده است .این فیلتر می تواند به صورت همزمان, هر پنج پاسخ فیلتری شامل :پایین گذر, بالاگذر, میان گذر, میان نگذر و تمام گذر را اجرا نماید .در توپولوژی فیلتر پیشنهاد شده از پنج عدد بلوک Gm و دو خازن زمین شده استفاده شده است .در هر پنج بلوک Gm فیلتر پیشنهاد شده, ورودی منفی مدار تقویت کننده هدایت انتقالی OTA زمین شده است .بنابراین مدار تقویت کننده هدایت انتقالی OTA به صورت تک ورودی است .درحالی که هر بلوک Gm دارای چند خروجی است, بنابراین این مدار . OTA از چند خروجی استفاده می کند توپولوژی فیلتر پیشنهادی به صورت تک ورودی – چند خروجی SIMO است که همزمانی اجرای پاسخ های فیلتری را تضمین می نماید .به منظور شبیه سازی این فیلتر, از منبع ولتاژ متقارن V 0,5 ± استفاده شده است .نتایج شبیه سازی فیلتر پیشنهاد شده توسط نرم افزار HSPICE 49 و با مدل ترانزسیتوری m و Level= نشان داد که, این فیلتر تحت 0,18 این ولتاژ متقارن و جریان بایاس Ibias=3 A 1 تنها w 2 توان مصرف می نماید .هر دو خازن های زمین شده C و 56,1 C در شبیه سازی فیلتر برابر با pF 0,4 قرار داده شده اند .به این ترتیب با این شرایط شبیه سازی, این فیلتر دارای فرکانس 8,7 مرکزی F0=8 MHz م یباشد .در خروجی های پایین گذر و بالاگذر, این فیلتر به ترتیب دارای فرکانس قطع F-3dB= MHz و F-3dB=6,57 MHz است .خروجی میان گذر این فیلتر, دارای پهنای باند BW=8,89 MHz است .

لینک کمکی