فایل word يک رهيافت مبتني بر الگوريتم بهينه سازي GAPSO براي طراحي بهينه کنترلر PID درسيستم AVR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک رهيافت مبتني بر الگوريتم بهينه سازي GAPSO براي طراحي بهينه کنترلر PID درسيستم AVR :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دراین مقاله, یک روش طراحی جدید برای تعیین بهینه پارامترهای کنترلر (PID) برای یک سیستم AVR با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ترکیبی GAPSO ارائه شده است. این مقاله با جزئیات توضیح می دهد که چگونه با استفاده ازالگوریتم GAPSO پارامتر های بهینه کنترلر PID را برای سیستم AVR می توان بدست آورد. روش ارائه شده ویژگیهای بخصوصی نظیر پیاده سازی آسان ,همگرایی, پایداری و کارایی محاسباتی مناسب دارد. تنظیم سریع پارامترهای بهینهکنترلر PID پاسخی با کیفیت بالا می دهد. به منظور افزایش کارآیی مدل ارایه شده برای کنترلر PID یک تابع جدیددرحوزه زمان نیز تعریف شده است. نتایج با الگوریتم ژنتیک ) GA ( مقایسه شده است. روش پیشنهادی در عمل و در راستای ارتقا پاسخ پله یک سیستم AVR خود را موثر نشان داده است

لینک کمکی