فایل word يک رويکرد تشخيص جوامع درشبکه هاي پيچيده بااستفاده ازالگوريتم کلوني مصنوعي زنبورعسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک رويکرد تشخيص جوامع درشبکه هاي پيچيده بااستفاده ازالگوريتم کلوني مصنوعي زنبورعسل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

دراین پژوهش به مطالعه ی روشهای مختلف تشخیص جوامع درشبکه های پیچیده پرداخته شده و یک روش تشخیص جوامع بهینه برپایه الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی معرفی شده است الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی یکی ازروشهای معرفی شده برای بهینه سازی عددی است این الگوریتم ازنظر اکتشاف نسبت به دیگر الگوریتم های بهینه سازی مبتنی برجمعیت کاراتر است اما همانند سایرالگوریتم ها یکسری نارسایی دارد بطوریکه درفرایند استخراج ضعیف عمل می کند ازاین رو مطالعات گسترده ای جهت بهبود کارایی الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی صورت گرفته است یکی ازانواع تغییر یافته الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی الگوریتم معرفی شده دراین مطالعه است دراین پروسه باتعریف مسئله ی یافتن جوامع درشبکه های پیچیده به صورت یک مسئله بهینه سازی ازالگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل استفاده کرده تا بتوانیم با بهینه ترین شکل جوامع را دراین شبکه ها بیابیم برای حل مسئله یک تابع هزینه تعریف کرده و برای رسیدن به روش بهینه آن را کمینه نمودیم سپس کدهای الگوریتم معرفی شده را درمحیط نرم افزار متلب اجرا نموده و پس ازشبیه سازی الگوریتم موردنظر و اعمال آن برروی مجموعه داده های دوشبکه اجتماعی دلفین ها و دانشکده های فوتبال امریکایی به خروجیهایی دست یافتیم به طوریکه برای نشان دادن میزان بهبود روش پیشنهادی آن را با سه روش تکاملی دیگر دراین حوزه مقایسه زمان اجرا و کارایی الگوریتم درقالب جداول و نمودارها نمودیم جداول و نمودارهای بدست امده همگی حاکی ازبرتری روش پیشنهادی است این برتری هم درمیزان زمان اجرا وهم درمقداری است که به عنوان پیمانه ای بدست آمده است

لینک کمکی