فایل word يک بررسي در زمينه کنترل تراکم براي شبکه هاي تک کاره سيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک بررسي در زمينه کنترل تراکم براي شبکه هاي تک کاره سيار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

کنترل تراکم در شبکه های تک کاره سیار یک مشکل مهم است. مکانیسم استاندارد کنترل تراکم TCP توانایی اجرا ویژگیهای خاص یک شبکه چند جهش بی سیم مشترک را ندارد. بویژه اینکه, تغییرات بسیار زیاد توپولوژی شبکه و ماهیت مشترک شبکه های بی سیم چالش مهمی رابه وجود می آورد. همچنین در شبکه های تک کاره سیارMANET تراکم یکی از مهمترین محدودیت هایی است که عملکرد کل شبکه را مختل می سازد,پس مسیریابی چند مسیر می تواند تعادل بار را نسبت به مسیریابی تک مسیر در شبکه های تک کاره بهتر کند, بنابراین با تقسیم ترافیک در مسیرهای متعدد تراکم کاهش می یابد. در این تحقیق, ما یک بررسی در میان پیشنهادهای موجود انجام داده ایم, ایده های اصلی آنها را توضیح داده و روابط درونی آنها را نشان داده ایم

لینک کمکی