فایل word يک الگوريتم توزيع شده آگاه ازانرژي براي ساخت ستون فقرات مجازي درشبکه حسگربي سيم بابردارسال متفاوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک الگوريتم توزيع شده آگاه ازانرژي براي ساخت ستون فقرات مجازي درشبکه حسگربي سيم بابردارسال متفاوت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ازانجا که درشبکه های حسگر بی سیم یک ساختارثابت یا مدیریت متمرکز وجود ندارد انتخاب تعدادی ازحسگرها برای تشکیل یک Cds مجموعه غالب همبند به عنوان یکستون فقرات مجازی بسیارمطلوب و کارامد است یک ستون فقرات مجازی درمسیریابی کارامد ازلحاظ انرژی زمانبندی فعالیت و پخش فراگیر کارایی فوق العاده ای دارد شبکه های حسگر بیسیم جهت تشکییل یک cds معمولا بوسیله UDG گراف قرص واحد مدل میشوند که دراین مدل تمامی نودها بردارسال یکسانی دارند اما این مقاله بجای مدل UDG ازیک مدل دیگر که به واقعیت نزدیکتر است به نام DGB گراف قرص با لینکهای دوطرفه استفاده می کند که درآن نودها میتوانند بازه های انتقال متفاوتی را اختیار کنند دربسیاری ازکاربردها برای کاهش سربار افزایشطول عمر شبکه و مانند اینها پیدا کردن MCDS کوچکترین مجموعه غالب همبند مطلوب می باشد اما نکته اینجاست که مسئله MCDS درمدلهای UDG ی DGB یک مسئله NP-hard است این مقاله علاوه برتحلیل الگوریتم های موجود الگوریتم جدیدی ارایه خواهد کرد و کارایی این الگوریتم را به خصوص ازلحاظ مصرف انرژی بواسطه تحلیل تئوریک و شبیه سازی نسبت به الگوریتم های موجود بررسی خواهد نمود

لینک کمکی