فایل word نهان نگاري پرظرفيت و امن تصاويرديجيتال مبتني برتبديل موجک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نهان نگاري پرظرفيت و امن تصاويرديجيتال مبتني برتبديل موجک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک روش جدید نهان نگاری ارایه شدها ست که داده مخفی رادرمولفه های موجک تصویرپوشش پنهان مینماید روش پیشنهادی دوویژگی غیرقابل درک بودن و غیرقابل شناسایی بودن را بطور همزمان فراهم می کند روش پیشنهادی اززیرباندهای CH CV تجزیه موجک برای جاگذاری داده استفاده مینماید بنابراین روش پیشنهادی ظرفیت بالایی را برای مخفی سازی داده فراهم می کند درحالیکه کمترین اغتشاش رادرتصویر نهان نگاری شده ایجادمینماید همچنین درمقابل پردازشهایی چون فشرده سازی و فیلترهای بالاگذر نیز مقاوم است نتایج تجربی نشان میدهد که این روش ظرفیت بالایی رابرای نهان نگاری فراهم می کند و توسط تکنیک جامع نهان کاوی فرید و همچنین روش نهان کاوی 274 بعدی غیرقابل شناسایی است

لینک کمکی