فایل word موازي سازي يافتن کوتاهترين مسيربين دوگره بااستفاده ازتکنيک همسايگي درالگوريتم هاي ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word موازي سازي يافتن کوتاهترين مسيربين دوگره بااستفاده ازتکنيک همسايگي درالگوريتم هاي ژنتيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه درشبکه های کامپیوتری ازمسیریابی کوتاهترین مسیربطور گسترده استفاده میشود اگرچه برای یافتن کوتاهترین مسیر الگوریتم هایی مناسبی وجود دارد اما با این حال روشهای جایگزینی ممکن است مزایای خود را داشته باشد دراین مقاله ازالگوریتم های ژنتیک موازی برای یافتن کوتاه ترین مسیر استفاده میشود به منظور بهبود زمان محاسبه الگوریتم مسیریابی و تقسیم متوازن کار بین پردازنده ها ازروش موازی gaدانه ریز استفاده میشود الگوریتم پیشنهادی باستفاده ازشبیه سازی برروی شبکه دارای توپولوژی مش با حلقه دراندازه های مختلف انجام میشود که محاسبات موازی آن نیز بااستفاده ازMPI صورت میگیرد سپس ازمایشهای مختلفی برای شناسایی موثرترین پارامترها ازجمله نرخ مهاجرت نرخ جهش نرخ ترکیب انجام میشود نتایج بدست آمده ازشبیه سازی نشان میدهد که بهترین نتیجه برای نرخ جهش حدود 0.02و0.03 و برای نرخ مهاجرت ارسال 3تا ازبهترین کروموزوم ها به گره های همسایه می باشد همچنین نشان داده میشود که بااستفاده ازعملکرد مبتنی برGA موازی دانه ریز میتوان زمان مسیریابی کوتاهترین مسیر را بهبود داد

لینک کمکی