فایل word مکانيسم تشخيص نفوذ در شبکه هاي موردي سيار براي تشخيص و مکان يابي حملات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکانيسم تشخيص نفوذ در شبکه هاي موردي سيار براي تشخيص و مکان يابي حملات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شبکه های موردی سیار دارای محدودیت های منابع شامل انرژی حافظه , فضای ذخیره سازی و توان محاسباتی می باشند .این محدودیت ها طراحان را به این واداشته است که به دنبال راه حلی برای مصرف بهتر منابع یا همان انرزی باشند .یکی دیگر از ویژگی های مهم این شبکه ها که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است, امنیت می باشد که این یک دغدغه اساسی ب همنظور فراهم نمودن ارتباطات محافظت شده است .تشخیص حمله ومقابله با آن یک امر بسیار مهم در شبکه های موردی سیارمی باشد. طراحان باید با توجه به محدودیت ها ی شبکه های موردی سیار , شبکه ای طراحی نمایند که در هنگام گسترش , تحمل پذیری خطا از نظر انرژی امن باشند . سیستم تشخیص نفوذ یک نیاز در زمینه شبکه میباشد که وجود آن در کنار سیستم جلوگیری از نفوذ, باعث بالا رفتن درجه امنیت شبکه خواهد شد .سیستم های تشخیص نفوذ , مولفه های اصلی شبکه های امن هستندکه با رشد سریع شبکه های کامپیوتری فراگیر شدند. در این مقاله با استفاده از روش های خوشه بندی امن برای شبک ههای موردی سیار,یک روش جدید برای تشخیص و مکانیابی حملات پیشنهادشده است و با توجه به نتایج شبیه سازی توان عملیاتی, نرخ بسته سالم و میانگین تأخیر نسبت به روش های موجود بهتر وقابل قبول ترمی باشد

لینک کمکی