فایل word مقايسه روش SVM-FUZZY و درختهاي تصميم درشناسايي اهداکنندگان مستمر خون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه روش SVM-FUZZY و درختهاي تصميم درشناسايي اهداکنندگان مستمر خون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

باوجود پیشرفت های چشمگیر درزمینه علم پزشکی تاکنون هیچ گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشدها ست و فقط خونی که توسط انسانها اهدامیشود میتوان جان انسانهای دیگر را نجات بخشد درراستای تهیه خون سالم محدودیت هایی برای افراد اهدا کننده درنظر گرفته میشود که این مساله درکاهش امارکمی خونهای اهدایی موثر باشد یکی ازمهمترین و حیاتی ترین این را کارها تبدیل اهداکنندگان غیرمستمر به اهداکنندگان مستمر و حفظ و نگهداری آنها درسیستم اطلاعاتی بانک اهدای خون است بااستفاده ازتکنیک های داده کاوی میتوان داده های موجود درمراکز اهدای خون را برای استخراج الگوی اهدا کننده ی مستمر موردکاوش قرارداد هدف ازاین مطالعه مقایسه درخت های تصمیم و ماشین های بردارپشتیبان فازی برای شناسایی اهداکنندگان مستمر می باشد نتایج بررسی نشان میدهد که ماشینهای بردارپشتیبان فازی نسبت به درختهای تصمیم دودیی دقت بالاتر ی دارند و میتوانند برای شناسایی اهدا کنندگان مستمر مورداستفاده قرارگیرند این روش روی داده های سازمان انتقال خون استان مرکزی با استفاده ازابزار داده کاوی Weka پیاده سازی شده است

لینک کمکی