فایل word مقايسه پردازش و بازسازي تصاوير تمام نگاري ديجيتال به روشهاي تبديل فرنل و طيف زاويه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه پردازش و بازسازي تصاوير تمام نگاري ديجيتال به روشهاي تبديل فرنل و طيف زاويه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سرعت بالای پردازش و کیفیت مطلوب بازسازی تصویر جسم درروش تمام نگاری دیجیتال شرط اصلی به کارگیری آن دربسیاری ازکاربردهای نوری است چندروش پایه برای بازسازی تصاویر درتمام نگاری دیجیتال وجود دارد دراین کار به مقایسه دوروش اصلی مورداستفاده دراین زمینه پرداخته شده است پس ازبیان پایه فیزیکی این روشها و ارایه روابط ریاضی مورد نیاز برای پیاده سازی آنها بازسازی تصاویر به کمک آنها انجام شده است تمام نگاری های دیجیتال مورداستفاده بابرپایی چیدمان تجربی غیرهم محور درمحیط ازمایشگاه ثبت شده اند نتایج ما نشان دهنده برتری روش تبدیل فرنل به لحاظ سرعت بالاتر و کیفیت بهتر بازسازی تمام نگارهای تجربی ثبت شده درآن درقیاس باروش طیف زاویه ای است سرعت و کیفیت بالاتربازسازی درروش تبدیل فرنل به علت تعدادکمتر تبدیلهای فوریه مورد نیاز برای پیاده سازی عددی آن درقیاس باروش طیف زاویه ای است

لینک کمکی