فایل word مقايسه بهينه سازي همزمان خازن و منابع توليد پراکنده در سيستم شعاعي جهت بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش هزينه با استفاده از دو الگوريتم خفاش و کرم شب تاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه بهينه سازي همزمان خازن و منابع توليد پراکنده در سيستم شعاعي جهت بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش هزينه با استفاده از دو الگوريتم خفاش و کرم شب تاب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت روز افزون سیستمهای توزیع و اهمیت این قسمت از سیستم در شبکه برق, باید به دنبال راهی جهت کاهش تلفات و کاهش هزینه جاری در این سیستم ها بود .این مقاله با استفاده از الگوریتم های BAT وFA جایابی و مقداریابی خازن و dg طوری طراحی و تعیین شده است که بهترین پروفیل ولتاژ در باسها به وجود آمده و هزینه های جاری ناشی از dg و خازن و همچنین تلفات سیستم نسبت به قبل خازن گذاری و dg به طور چشمگیری کاهش یافته است راه حل این دو روش به دو بخش تقسیم می شود .در بخش اول از فاکتور حساسیت تلفات جهت تعیین مکان بهینه برای قرار دادن خازن و dg استفاده شده است و در بخش دوم از دو الگوریتم BAT و FA برای تعیین اندازه خازن و. dg بهینه استفاده شده است و آن نتایج حاصل شده با هم مقایسه شده است

لینک کمکی