فایل word مطالعه و شبيه سازي تاثير منابع توليد پراکنده بر روي پايداري گذاري ژنراتورهاي نيروگاه توليد متمرکز در يک شبکه واقعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه و شبيه سازي تاثير منابع توليد پراکنده بر روي پايداري گذاري ژنراتورهاي نيروگاه توليد متمرکز در يک شبکه واقعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله با توجه به افزایش قاب لملاحظه سطح نفوذ نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه برق منطقه ای زنجان به تحلیل و شبی هسازی تأثیر این نیروگاه ها بر روی پایداری گذرای ژنراتورهای نیروگاه سلطانیه پرداخته شده است. به این منظور سه خطای اتصال کوتاه از میان خطاهای واقعی رخ داده در خطوط انتقال شبکه تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای زنجان انتخاب و پایداری گذرای ژنراتورهای نیروگاه سلطانیه پس از وقوع خطاها و در حضور تولیدات پراکنده در محیط نرم افزار DIgSILENT Power Factory شبیه سازی شده اند. تولیدات پراکندهی موجود نیز برای بررسی دقیقتر به تفکیک نوع فناوری به کار برده شده در آ نها به صورت جداگانه مورد مطالعه قرارگرفته اند. تحلیل نتایج شبی هسازی ها نشان میدهد که حضور تولیدات پراکنده تا حدودی باعث بهبود پایداری گذرا در ژنراتورهای نیروگاه سلطانیه به ازای خطاهای بررسی شده در خطوط با سطوح ولتاژ 230 و 63 کیلوولت شده اند

لینک کمکی