فایل word مصورسازي امنيت شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مصورسازي امنيت شبکه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :47

چکیده مقاله:

باتوجه به گسترش روزافزون و رشد نمایی استفاده ازسیستم های رایانه ای دردنیای امروز و درنتیجه نیاز به تامین امنیت این قبیل ارتباطات و افزایش بسیارزیاد حجم اطلاعاتی که بصورت گزارش خام ازسیستم های شناسایی نرم افزارهای مخرب دیوار اتش و بطور کلی سیستم های نظارت برعملکرد و امنیت غیرقابل انکار است تحلیل گران امنیتی باید بتوانند این حجم وسیع ازداده ها را بصورت موثر تحلیل و موردارزیابی قراردهند و این مسئله مصورسازی اطلاعات را امرزی اجتناب ناپذیر کرده است به منظور دستیابی به این مقصود ابزارها و تکنیکهای مختلفی پیشنهاد و توسعه داده شده است دراین زمینه کارهای قابل توجهی انجاج شده است اما دراین مقاله یک بررسی جامع ازبررسی فایل word مصورسازي امنيت شبکه باارایه یک طبقه بندی شامل 5 کلاس ارایه کرده ایم که برای هرکلاس تکنیک ها و مزایا و معایب اورده شده است

لینک کمکی