فایل word مزاياي واسط هاي الکترونيک قدرت براي سيستم هاي توليد پراکنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مزاياي واسط هاي الکترونيک قدرت براي سيستم هاي توليد پراکنده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

با افزایش استفاده از سیستم های تولید پراکنده) انرژی توزیع شده (DE) در صنعت و پیشرفت های فنی آن, فهم مجتمع کردن این سیستم ها با سیستم های الکترونیک قدرت, مهم تر شده است .بازارها و سودهای جدید برای کاربردهای DE , شامل توانایی ارایه خدمات جانبی, بهبود بازده انرژی, بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت, و اجازه حق انتخاب به مشتری, می باشد .واسط های الکترونیک قدرت پیشرفته (PE) به سیستم های DE اجازه می دهد تا عملکردی بهبود یافته بصورت اقدامات بهبود کیفیت توان و ولتاژ به توسط ولت - آمپر راکتیو (VAR) , افزایش سازگاری سیستم الکتریکی با کاهش دادن عوامل خطا, و انعطاف در عملکرد با منابع DE مختلف دیگر, ارایه دهند , همزمان با اینکه هزینه های اتصالات را نیز کاهش می دهد .این مقاله, مسایل مجتمع کردن سیستم را که به سیستم های DE , مربوط می باشد امتحان کرده و مزایای استفاده از واسط های . PE برای این کاربردها را نشان می دهد

لینک کمکی