فایل word مروري برروشهاي حفظ حريم خصوصي درکاوش قوانين وابستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري برروشهاي حفظ حريم خصوصي درکاوش قوانين وابستگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

داده کاوی باحفظ حریم خصوصی شاخه ای ازپژوهشهای داده کاوی است که پاسخگوی حفظ حریم خصوصی افراد درپروسه داده کاوی است یکی ازمهمترین تکنیک های داده کاوی کاوش قوانین وابستگی است حفظ حریم خصوصی درکاوش قوانین وابستگی یاپنهان سازی قوانین وابستگی به پروسه تغییر پایگاه داده اصلی اشاره می کند به طوریکه قوانین وابستگی حساس بدون تاثیر جدی برداده ها و قوانین غیرحساس پنهان شود دراین مقاله مهمترین روشهای موجود برای حفظ حریم خصوصی درکاوش قوانین وابستگی مرور شده است همچنین دسته بنید هایی برای روشها و تکنیکهای موجود مطرح شده است درانتها پیشرفت های اخیر دراین زمینه مطرح شده است

لینک کمکی