فایل word مديريت و کاهش پيک بار در شبکه هاي هوشمند برق با منطق فازي و الگوريتم هاي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت و کاهش پيک بار در شبکه هاي هوشمند برق با منطق فازي و الگوريتم هاي هوشمند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این مقاله به ارائه یک سیستم مدیریت بار در شبکه های هوشمند پرداخته می شود. سیستم پیشنهادی شامل رویکردهای متنوعی -از جمله جابجایی زمانی بار و سوئیچ کردن بار بین منابع می باشد. این رویکردها به صورت پویا و با توجه به اطلاعات دریافتی از شبکه و همچنینپیش بینی صورت گرفته برای لحظات بعدی پیاده سازی می شوند. از روش شبکه های عصبی برای پیش بینی, از منطق فازی برای طرح برخیقواعد تصمیم گیری, و از الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات به منظور بهینه سازی پارامترهای سیستم بهره گرفته می شود. اهداف اصلی سیستم مدیریت شامل کاهش پیک, کاهش ناهمواری منحنی بار, کاهش تلفات, و افزایش تعادل ظرفیت باقیمانده منابع در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این در سیستم پیشنهادی نوع بار مصرف کنندگان به عنوان اطلاعاتی مهم در مدیریت بار مدنظر قرار گرفته شده است

لینک کمکی