فایل word مديريت طوفان پخش در شبکه هاي VANET

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت طوفان پخش در شبکه هاي VANET :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کلاسیVANET از شبکه های MANET می باشد تا ارتباط بین وسایل نقلیه و دیگر تجهیزات جاده ای را فراهم کند. در VANET سرعت, باعث تغییر توپولوی سریع و ناپایداری بیشتر در کانال های ارتباطی می شود. به همین دلیل انتشارداده یکی از مهمترین چالش های این شبکه می باشد. در اثر انتشار داده درمدل بدون زیرساخت, طوفان پخش حاصل می شود و در نتیجه ترافیک داده و نهایتا تاخیر حاصل می شود. بنابراین مدیریت داده در این شبکه ها خیلی مهم می باشد. لذا در این مقاله ایده کاهش طوفان ترافیک مبتنی بر تئوری فازی ارائه شده است. که طوفان پخش را به شدت کاهش می دهد و تاخیر کمتری را نسبت به روشهای بررسی شده دارد

لینک کمکی