فایل word مدلسازي و شبيه سازي تاثير برخورد صاعقه بر خطوط توزيع 20 کيلووات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي و شبيه سازي تاثير برخورد صاعقه بر خطوط توزيع 20 کيلووات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شبک ههای توزیع انرژی الکتریکی گسترده ترین بخش سیستم قدرت به شمار می روند .بیشترین آمار خاموشی مشترکین به این بخش از سیستم قدرت اختصاص دارد .لذا لزوم بررسی اضافه ولتاژهای موجی ناشی از برخورد صاعقه به شبکه توزیع 20 کیلوولت, بعنوان یکی از عوامل قطعی ها و خسارات به شبکه و تجهیزات نمایان می شود .در این مقاله, نحوه مدلسازی جریانها و اضافه ولتاژهای موجی ایجاد شده در شبکه توزیع ناشی از تخلیه جوی, توسط مدلسازی القا ولتاژ در خط با روشی ساده بجای استفاده از محاسبات میدان های الکتریکی و مغناطیسی کانال صاعقه و با استفاده از نر م افزار متلب, بمنظور بررسی پاسخ حالت گذرای خط و چگونگی عملکرد برقگیرها در هنگام اصابت صاعقه در یک شبکه توزیع نمونه موجود در شرکت توزیع برق همدان به عنوان مورد مطالعاتی انجام شده است .نتایج شبیه سازی بهبود قابل ملاحظه ای را در کاهش دامنه اضافه ولتاژهای گذرا با نصب برقگیر در نقاط مختلف شبکه نشان می دهد

لینک کمکی