فایل word مدل سازي پيل سوختي ريز سيالي و بهبود عملکرد پيل در حالت پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي پيل سوختي ريز سيالي و بهبود عملکرد پيل در حالت پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در سال های اخیر پیل سوختی ریز سیالی به عنوان یک راه حل امیدوار کننده برای درخواست های توان در مقیاس کوچک پدید آمده است )به عنوان مثال برای لپ تاپ ها, تلفن های همراه, سنسور و ایمپلنت های پزشکی( . این سلول ها توسطسوخت و اکسایشگر های مایع تحت رژیم جریان های خطی با عدد رینولد پایین تغذیه می گردد. هدف اصلی از تولید این نوع سلول ها افزایش زمان عملکرد باطری بدون شارژ مکرر است. موضوع مهم دیگر این است که سلولها بدون مانع فیزیکیبین سوخت و اکسایشگر و تنها با استفاده از جریانات خطی برای جدا کردن آند و کاتد عمل میکند ,که ابتدا مدل سلولسوختی ریز سیالی با استفاده از نرم افزار کامسول معرفی و برای ارزیابی عملکرد سلول با معادلات بقای جرم, تکانه, پتانسیل الکتریکی توصیف و مورد استفاده قرار گرفته است. اعتبار مدل با مقایسه نتایج تجربی و عددی که قبلا در مقالات گزارش شده بررسی شده است. با استفاده از این مدل طرح جدیدی برای سلول سوختی میکروسیال ارائه شده است که این طرح با کاهش تلفات انتقال جرم و به حداقل رساندن لایه مرزی تخلیه در سطح الکترود با ایجاد شیار هایی در مسیر کانال صورت گرفته است.

لینک کمکی