فایل word محاسبه ضريب جذب فوتون درنقاط کوانتومي دايره اي تک لايه و دولايه بکاررفته بعنوان جاذب نور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محاسبه ضريب جذب فوتون درنقاط کوانتومي دايره اي تک لايه و دولايه بکاررفته بعنوان جاذب نور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

امروزه بکارگیری گرافن وساختارهای نانوی آن درصنعت الکترونیک و الکترونیک نوری توسعه زیادی پیدا کرده است یکی ازمهمترین ساختارهای گرافن نقاط کوانتومی گرافنی است که بعنوان جاذب نور خواص بسیارممتازی دارد بکارگیری این ساختار درشاخه های مختلف الکترونیک باعث شده تامقالات و رساله های زیادی درخصوص تحلیل این ساختارنوشته شود دراغلب موارد نقاط مذکور بشکل مثلثی و یا شش ضلعی باشرایط مرزی زیگزاگ و دسته صندلی فرض میشوند درعمل باتوجه به ساختارخاص این نقاط دایره ای فرض میشوند تاکنون نقاط کوانتومی دایره ای تک لایه مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند قصد اصلی مادراین مقاله محاسبه ضریب جذب برای این نقاط می باشد نتایج نیز مورد ارزیابی قرارگرفته است

لینک کمکی