فایل word مبدلهاي نوري جريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مبدلهاي نوري جريان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

برای سنجش جریان تاسیسات فشارقوی و خطوط انتقال نیرو سنجش خطا و.... میتوان ازفایل word مبدلهاي نوري جريان استفاده نمود این مبدلها براساس اصول و قوانین فیزیکی عمل مینمایند و به عنوان جایگزین CT های معمولی مطرح گردیده اند گرفته است همچنین برخی ازانواع مختلف چنین مبدلهایی معرفی شده اند و ویژگیهای عملکردی آنها درمقایسه با ترانسفورماتور های جریان معمولی و نسل جدید cT ها مورد ارزیابی قرارگرفته است

لینک کمکی