فایل word کنترل فرکانس ريز شبکه اصلاح شده با پاسخ تقاضا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جمعيت ذرات و کنترل بهينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل فرکانس ريز شبکه اصلاح شده با پاسخ تقاضا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جمعيت ذرات و کنترل بهينه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله سیستم قدرت اصلاح شده با پاسخ بار 1 بررسی می شود, هم چنین چگونگی کنترل فرکانس ریز شبکه با حضور پاسخ بار بررسی می شود .و همچنین به منظور کنترل فرکانس ریز شبکه روش کنترل بهینه به همراه الگریتم بهینه سازی جمعیت ذرات 2 بررسی خواهد شد .کنترل فرکانس برای پایداری فرکانس سیستم قدرت و قابلیت اطمینان سیستم قدرت ضروری می باشد .به صورت متداول کنترل کننده های سمت تولید یعنی گاورنر 3 و کنترل تولید خودکار 4 به منظور حفظ پایداری فرکانس سیستم قدرت استفاده می شوند .در شبکه های هوشمند پاسخ تقاضا به عنوان یک ابزار کنترل فرکانس مطرح است چون باعث کاهش وابستگی شبکه به کنترلر های با هزینه بالا می شود, علاوه بر مزیتهای اقتصادی پاسخ تقاضا, سرعت بالای پاسخ تقاضا در میرا کردن تغییرات فرکانس بسیار قابل توجه است .به علت افزایش تولیدات پراکنده در ریز شبکه ها, کنترلر های متداول فرکانس در نیروگاه های سوخت فسیلی باید با کنترلر های نوین ترکیب شوند, تا در صورت تغییراتی در مقدار بار و تولید شبکه بتوانند پایداری فرکانس ریز شبکه را تضمین کنند .در واقع روشهای نوین کنترلی وسایل ترموستایک این نوید را می دهد که در صورت تغییرات کوچک در بار و یا تولید, پایداری فرکانس در ریز شبکه دچار تغییرات زیاد نخواهد شد .هم چنین بارهای صنعتی دارای پمپ و فریزرها و ادوات تهویه ی هوا قابل استفاده در پاسخ تقاضا هستند

لینک کمکی