فایل word کنترل دوگانه وفازي ولتاژ ترمينال ژنراتورسنکرون ازطريق مقايسه بايک سيگنال کنترلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل دوگانه وفازي ولتاژ ترمينال ژنراتورسنکرون ازطريق مقايسه بايک سيگنال کنترلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این مقاله به معرفی یک سیستم تحریک برای کنترل فازی ولتاژ ترمینال ژنراتور سنکرون می پردازد اساس کاربرکنترل فازی SG اصلی و ماشین تحریک بنا شده مقایسه بین ساختارپیشنهادی و سایر سیستم های کنترلی نظیر کنترل مقاوم درمزیت های کنترل فازی را درحالت های گذرا و نیز کاهش مصرف انرژی درماشین تحریک نشان را میدهد پیاده سازی درحوزه زمان و بانرم افزارمتلب انجام شده است نتایج ارایه شده و موردبحث قرارمیگیرند

لینک کمکی