فایل word کنترل اتوماتيک توليد در اتصال دو ناحيه آبي و هسته اي با استفاده از کنترل کننده تناسبي انتگرالي مشتق گير فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل اتوماتيک توليد در اتصال دو ناحيه آبي و هسته اي با استفاده از کنترل کننده تناسبي انتگرالي مشتق گير فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

کنترل اتوماتیک تولید (AGC) نقش بسیار مهمی را در سیستم های قدرت ایفا می کنند . در یک سیستم قدرت به هم پیوسته فرکانس سیستم بستگی به تعادل توان حقیقی در آن سیستم دارد و با بروز یک تغییر یا اغتشاش در میزان بار سیستم, فرکانس سیستم دچار تغییر می شود که علت آن پاسخگویی به تغییرات بار توسط ژنراتورهای آن سیستم است که باعث تغییر سرعت چرخش ژنراتورها و به طبع آن تغییر فرکانس سیستم می شود .برای عملکرد رضایت بخش یک سیستم قدرت باید فرکانس کار سیستم ثابت بماند و همان گونه که بیان شد فرکانس کار سیستم بستگی به بار سیستم دارد پس باید یک مکانیزم کنترلی طراحی کرد که پس از بروز اغتشاش در یک سیستم این مکانیزم کنترلی به این تغییرات پاسخ سریع و مطلوب دهد و شرایط سیستم قدرت را به حالت مطلوب اولیه باز گرداند, این مکانیزم کنترلی همان سیستم کنترل اتوماتیک تولید می باشد .در این مقاله دو ناحیه که شامل ژنراتور های آبی و هسته ای می باشند به هم متصل شده اند و تغییرات فرکانسی آنها با استفاده از کنترل کننده فازی و کنترل کننده کلاسیک کنترل می شود و سپس نتایج بدست آمده از شبیه سازی که در محیط متلب انجام شده است با هم مقایسه می شوند

لینک کمکی