فایل word کاربرد تکنيک هاي داده کاوي در مهندسي کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد تکنيک هاي داده کاوي در مهندسي کشاورزي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

داده کاوی فرایند تحلیل داده ها از دیدگاه های مختلف و خلاصه آن به اطلاعات مفید است , اطلاعاتی که می تواند برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها مورد استفاده قرار گیرد .یکی از دلایلی که باعث شد داده کاوی در صنعت اطلاعات مورد توجه قرار بگیرد, در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و استخراج اطلاعات و دانش سودمند از این داده هاست. اطلاعات به دست آمده در کاربردهای وسیعی از طراحی مهندسی و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار م یگیرد.نرم افزار های داده کاوی, داده ها را آنالیز م یکنند و الگوهای داد های را کشف م یکنند که میتوان از آن در کاربردهایی نظیر علوم کشاورزی نیز استفاده کرد.در این تحقیق, تجزیه و تحلیل داده ها با روش رگرسیون اثر تعداد برگ گیاهان گلدار و اثر وزن خشک برگ روی طول دوره گل دهی را بررسی میکند .داده هایی که در این پژوهش استفاده شد, داده هایی است که از گیاهان زینتی در قسمت های مختلف جزیره کیش بدست آمد که نتایج این تحقیق میتواند مزایای زیادی در بخش کشاورزی داشته باشد

لینک کمکی